Pop star that day – now

By | August 31, 2015

Vietbao (Translated using Google Translate)

Ngoi sao nhac pop ngay ay - bay gio

Nhóm nhạc 3 anh em Hanson năm 1997 (trên) và 2003 thay đổi diện mạo một cách đáng kể.

3 brothers band Hanson in 1997 (above) and 2003 changed the face dramatically.